Het afgelopen jaar (2017) is de raad met de volgende onderwerpen bezig geweest:

 • Aandacht blijven vragen voor de activiteiten van de stichting Jarige Job;
 • Voortdurend blijven vragen naar de besteding van de zgn. “Klijnsma
  gelden” voor 4 – 18 jarige schoolgaande kinderen;
 • Advies gegeven i.v.m. schuldhulpverlening;
 • Presentatie gekregen van de voedselbank Roermond;
 • Meegewerkt aan de verordening cliëntenparticipatie;
 • Vragen gesteld over beschut werk;
 • De uitkomsten van het cliënttevredenheidsonderzoek kritisch bevraagd;
 • Deelgenomen aan het POLC (provinciaal overleg Limburgse Cliëntenraden);
 • Deelgenomen aan de provinciale werkgroep armoede;
  Overlegd met de participatieraden uit de MER gemeentes
  (Maasgouw – Echt/Susteren – Roerdalen);
 • Vragen gesteld over de werkwijze van de uitvoeringsorganisatie MER;
 • Communicatie en benadering van cliënten bespreekbaar maken bij de
  ambtenaren.