De adviesraad sociaal domein Maasgouw bepaalt zelf hoeveel leden lid kunnen zijn. Dit is minimaal 7 en maximaal 11. Belangrijk is dat de groepsgrootte in juiste verhouding staat tot o.a. het aantal kernen en de aandachtsgebieden en goed overleg met elkaar niet in de weg staat. U kunt zich aanmelden via het secretariaat, waarna u een uitnodiging krijgt voor een kennismakingsgesprek met de voorzitter en secretaris. Wanneer de kandidaat geschikt wordt bevonden door het bestuur en de andere leden van de adviesraad geen bezwaar hebben draagt de adviesraad sociaal domein de kandidaat voor aan het college van B&W gemeente Maasgouw.

Het college kan vervolgens besluiten de kandidaat te benoemen tot lid van de adviesraad sociaal domein. De leden worden door het college benoemd voor een periode van 4 jaar. Benoemingen kunnen eenmaal voor eenzelfde periode worden verlengd. De benoeming en verlenging wordt bij voorkeur zodanig geregeld dat telkens maximaal de helft van het aantal leden van een raad tegelijkertijd aftreedt. Alle benoemde personen ontvangen een schriftelijke bevestiging van het college.

Voor de leden van de adviesraad sociaal domein is een onkostenvergoeding voor hun werkzaamheden en scholingsmogelijkheden (bv. basiscursus Wmo) voorhanden zover het jaarlijks toegekende budget van de gemeente dit toelaat.
Ongeveer 7 à 8 keer per jaar komt de adviesraad voor overleg bijeen. Daarnaast willen we graag dat u deelneemt aan werkgroepen, scholing, werkbezoeken of andere bijeenkomsten. Wij houden uiteraard rekening met de draagkracht en draaglast van onze leden o.a. wat betreft de mogelijkheden om tijd te investeren. Deze zaken zijn geregeld in een gemeentelijke verordening en een huishoudelijk reglement.

De adviesraad vergadert op maandagavond van (19.30 tot 21.30) uur in het Gemeentehuis van Maasbracht. Andere bijeenkomsten worden in overleg met elkaar gepland.

Lid worden?

Heel fijn! Laat uw gegevens achter en we nemen contact met u op.
Skip to content