De adviesraad sociaal domein wil Maasgouw vanuit haar onafhankelijke positie laten bijdragen aan de totstandkoming of verbetering van het gemeentelijk beleid wat het sociaal domein betreft. Hieronder wordt in ieder geval verstaan de op te stellen beleidsnota’s, de vaststelling en wijziging van verordeningen met betrekking tot de uitvoering van deze nota’s, de wijze waarop de kwaliteit van de maatschappelijke ondersteuning gewaarborgd wordt, de wijze waarop cliënten keuzevrijheid wordt geboden en het cliënttevredenheidsonderzoek.