Doelstelling

De adviesraad sociaal domein Maasgouw wil vanuit haar onafhankelijke positie bijdragen aan de totstandkoming of verbetering van het gemeentelijk beleid wat het sociaal domein betreft.

Hieronder wordt in ieder geval verstaan de op te stellen beleidsnota’s, de vaststelling en wijziging van verordeningen met betrekking tot de uitvoering van deze nota’s, de wijze waarop de kwaliteit van de maatschappelijke ondersteuning gewaarborgd wordt, de wijze waarop cliënten keuzevrijheid wordt geboden en het cliënttevredenheidsonderzoek.

Lid worden?

Heel fijn! Laat uw gegevens achter en we nemen contact met u op.
Skip to content