Altijd het meest actuele zorgnieuws op uw smart Phone, tablet of PC. De duiding bij het nieuws komt van meer dan honderd invloedrijke bloggers.
Een initiatief van de vereniging van Nederlandse gemeenten met allerlei informatie over de inwoners van uw gemeente.
U kunt bij ons terecht als u te maken heeft met zorg en welzijn. We geven informatie, advies en ondersteuning. Adviespunt Zorgbelang komt op voor iedereen die gebruik maakt van zorg. Wilt u advies over hoe u uw zorg of hulp kunt regelen? Ervaart u knelpunten en komt u er zelf niet uit? Wij helpen u verder.
Ieder(in) is een netwerk voor mensen met een beperking of chronische ziekte.
De Landelijke Cliëntenraad (LCR) is officieel gesprekspartner van de landelijke overheid.
De LCR is een overlegorgaan voor landelijke cliëntenorganisaties en cliëntenraden. Deze organisaties en cliëntenraden treden bij beleidsontwikkeling op namens pensioen- en uitkeringsgerechtigden, mensen met een handicap of chronische ziekte.
Met o.a. informatie over Wmo voorzieningen en formulieren binnen de gemeente Maasgouw
Het forum is een centrale ontmoetingsplaats voor alle leden van de Koepel om met elkaar in gesprek te gaan, vragen te stellen, oplossingen te bedenken en vooral kennis te delen.
Regelhulp is een wegwijzer van de overheid voor iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft. Deze website bevat actuele en betrouwbare informatie op het gebied van zorg, ondersteuning, jeugdhulp en financiële regelingen bij ziekte of beperking.

Schrijf u in voor je nieuwsbrief van Gemeente.nu. Hier staat altijd veel actueel nieuws in dat voor de ASD van belang kan zijn.

Skip to content