Participatiewet valt onder verantwoordelijkheid van het ministerie van Sociale  Zaken en Werkgelegenheid. (SZW)

Vanaf 1 januari 2015 is de Participatiewet van kracht, deze wet vervangt de Wet werk en bijstand (WWB), de Wet sociale werkvoorziening (WSW) en een groot deel van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong).

Wilt u meer weten over de Wajong en hoe het in zijn werk gaat.
Bekijk dan de video die op deze pagina staat.