Participatiewet valt onder verantwoordelijkheid van het ministerie van Sociale  Zaken en Werkgelegenheid. (SZW)

Vanaf 1 januari 2015 is de Participatiewet van kracht, deze wet vervangt de Wet werk en bijstand (WWB), de Wet sociale werkvoorziening (WSW) en een groot deel van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong).

Op 1 juli 2020 is de Participatieraad opgegaan in de Adviesraad Sociaal Domein Maasgouw. De participatiewet is vanaf 1 januari 2015 van kracht. Aan de hand van de agenda wordt gesproken over zaken die op dat moment belangrijk zijn op het gebied van werk en inkomen voor burgers in de gemeente Maasgouw tot een inkomen van 120% op bijstandsniveau. Op dit moment is de schuldhulpverlening actueel.

Wilt u meer weten over de Wajong en hoe het in zijn werk gaat?

Bekijk de video hier.

Skip to content