De belangrijkste conclusies uit dit onderzoek

 

  • de ervaringen van de Wmo – cliënten zijn positief wat betreft het contact met de generalisten, de kwaliteit en
  • de effectiviteit van de ondersteuning.
    met de meeste (maatwerk)oplossingen zijn mensen geholpen en ze leiden meestal tot een verbetering van de situatie van inwoners als het gaat over kunnen blijven wonen in de eigen omgeving en onderhouden van sociale contacten.
  • ongeveer 180 van de 1237 onderzochte mensen kunnen zich onvoldoende of helemaal niet binnen de gemeente verplaatsen en hebben meer moeite om sociale contacten aan te gaan of te onderhouden.
  • de mantelzorger is goed in beeld, maar het inzicht in de rol van de mantelzorger verdient nog wel aandacht, evenals de mogelijke ondersteuning voor mantelzorgers.
  • ongeveer 350 van de 1237 Wmo – cliënten zegt dat de betaling van de eigen bijdrage tot gevolg heeft dat zij minder te besteden hebben en ongeveer 175 cliënten
    geven aan dat het persoonsgebonden budget niet voldoende is.

Alle aangeleverde resultaten van het cliëntervaringsonderzoek WMO zijn opgenomen op de website waarstaatjegemeente.nl

De gegevens over de cliëntervaringen worden tevens gebruikt als input in de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein en als aanvulling op de Burgerpeiling.

Klik op een van de onderstaande knoppen om meer te weten te komen over deze twee onderwerpen.

Skip to content