Wet langdurige zorg valt onder verantwoordelijkheid van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. (VWS)

De Wet langdurige zorg (WLZ) is er voor mensen die de hele dag intensieve zorg of toezicht dichtbij nodig hebben.

Bijvoorbeeld ouderen met vergevorderde dementie of mensen met een ernstige verstandelijke, psychische, lichamelijke of zintuiglijke beperking.

Skip to content