Wet maatschappelijk ondersteuning valt onder verantwoordelijkheid van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. (VWS)

De Wmo is er op gericht dat mensen met hulp van de gemeente en mensen om hen heen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. Iedereen moet kunnen meedoen in de maatschappij.

De gemeente is op dit moment verantwoordelijk voor:

 

  • De hulp die mensen nodig hebben bij hun dagelijks leven. Het gaat om voorzieningen als hulp bij het huishouden, een rolstoel of woningaanpassing.
  • De ondersteuning van mensen die zich inzetten voor hun medemens of buurt. Het gaat bijvoorbeeld om mantelzorgers en vrijwilligers.
    Stimuleren van activiteiten die de onderlinge betrokkenheid in buurten en wijken vergroten.
  • Bieden van ondersteuning om te voorkomen dat mensen later zwaardere vormen van hulp nodig hebben, bijvoorbeeld opvoedingsondersteuning of activiteiten tegen eenzaamheid.
Skip to content