Welkom op de website van ASD Maasgouw

Maak kennis met de Adviesraad Sociaal Domein Maasgouw zelf

Heel

Beegden

Maasbracht

Ohé en Laak

Panheel

Brachterbeek

Stevensweert

Linne

Wessem

Thorn

Welkom op de website van de Adviesraad Sociaal Domein Maasgouw

De website is in de eerste plaats het startpunt om u kennis te laten maken met de Adviesraad Sociaal Domein Maasgouw zelf. Via de website houden wij de inwoners van de gemeente Maasgouw, medewerkers van de gemeente en andere belangstellenden op de hoogte van het werk van de Adviesraad Sociaal Domein Maasgouw.

De afgelopen jaren is er veel veranderd in de zorg en hebben de gemeentes veel zorgtaken overgenomen van de centrale overheid in Den Haag. In de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo), participatie en (forensische) jeugdwet is geregeld voor welke (zorg)taken de gemeentes verantwoordelijk zijn. Ook is wettelijk vastgelegd dat burgers en cliënten de mogelijkheid geboden moet worden om mee te kunnen praten over de Wmo, participatiewet en jeugdwet.

Bezoek ook onze Facebook pagina en discussieer mee over wat wij doen in de gemeente Maasgouw!

Adviesraad Sociaal Domein Werkwijze

De Wmo kent drie aandachtsgebieden namelijk:

  • Jeugd en onderwijs.
  • Bevorderen van sociale samenhang, mantelzorg, vrijwilligerswerk en veiligheid en leefbaarheid in de gemeente, evenals voorkomen en bestrijden van huiselijk geweld.
  • Ondersteunen (zoveel mogelijk in de eigen leefomgeving) van de zelfredzaamheid en de (cliënten/burgerparticipatie van personen met een beperking of met chronische, psychische of psychosociale problemen. Bieden van opvang (dit zijn maatschappelijke opvang, vrouwenopvang, beschermd wonen en verslavingszorg)

Bestuur en leden ASD raad

Ettina Geerlings
Voorzitter

Linne

Desiree van Goor
Secretaris

Linne

Erik Stukstette
Lid

Wessem

Karin Daemen
Lid

Maasbracht

Ad Berger
Lid

Linne

Jolanda Henskens
Lid

Heel

Tonnie Geurts
Lid

Beegden

Jan Vergoed
Lid

Panheel

Chris Caris
Lid

Wessem

Michel Franssen
Lid

Heel

Skip to content