Welkom op de website van het Adviesraad Sociaal Domein Maasgouw

De website is in de eerste plaats het startpunt om u kennis te laten maken met de Adviesraad Sociaal Domein Maasgouw zelf. Via de website houden wij de inwoners van de gemeente Maasgouw, medewerkers van de gemeente en andere belangstellenden op de hoogte van het werk van de Adviesraad Sociaal Domein Maasgouw.
De afgelopen jaren is er veel veranderd in de zorg en hebben de gemeentes veel zorgtaken overgenomen van de centrale overheid in Den Haag. In de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo), participatie en (forensische) jeugdwet is geregeld voor welke (zorg)taken de gemeentes verantwoordelijk zijn. Ook is wettelijk vastgelegd dat burgers en cliënten de mogelijkheid geboden moet worden om mee te kunnen praten over de Wmo, participatiewet en jeugdwet.

Adviesraad Sociaal Domein Werkwijze

De Wmo kent drie aandachtsgebieden namelijk:

  • Jeugd en onderwijs.
  • Bevorderen van sociale samenhang, mantelzorg, vrijwilligerswerk en veiligheid en leefbaarheid in de gemeente, evenals voorkomen en bestrijden van huiselijk geweld.
  • Ondersteunen (zoveel mogelijk in de eigen leefomgeving) van de zelfredzaamheid en de (cliënten/burgerparticipatie van personen met een beperking of met chronische, psychische of psychosociale problemen. Bieden van opvang (dit zijn maatschappelijke opvang, vrouwenopvang, beschermd wonen en verslavingszorg)

Bestuur en leden ASD raad

Bestuur en leden participatieraad

Bijeenkomsten en cursussen

In 2016 zijn er regelmatig door leden van het Wmo platform bijeenkomsten bezocht en deelname aan de basiscursus Wmo.
Deze bijeenkomsten zijn o.a. doelgroepenvervoer, reizende expositie PSW, Platform SOL Midden-Limburg, bijeenkomsten stichting de Pijler, bijeenkomsten georganiseerd door het Huis voor de Zorg,

Bijeenkomsten Burgerparticipatie, Huiskamerplus, Toekomstvisie Maasgouw, bijeenkomst gehandicaptenorganisatie, werkgroep armoede, bijeenkomst Alliantiedag, en doelgroepenvervoer Omnibuzz.

Nieuws: ASD gemeente Maasgouw

Nieuws: Participatiewet gemeente Maasgouw